National Famine Commemoration - Kilrush 2013

Welcome to the official National Famine Commemoration 2013 website.                                     

Kilrush, County Clare and its environs were among the areas worst hit by the Great Irish Famine between 1845 and the early 1850s.

In the 1840s, half a century before the introduction of Local Authorities, most local government and local taxation were devolved to the level of the Poor Law Union and placed in the hands of the local Boards of Guardians.

In the Kilrush Union, which originally stretched all the way from Loop Head in the west to Quilty in the north to Killadysert in the east, the unpaid Guardians lost control of the situation during the famine. In November 1847, Captain Arthur Kennedy was appointed in an advisory capacity as Poor Law Inspector for Kilrush, where he remained until September 1850. His detailed reports documented the further deterioration of the situation, and the Guardians were stripped of their powers, which were transferred between April 1848 and November 1849 to two paid Vice-Guardians.

Between December 1849 and February 1850, the Illustrated London News carried a lengthy seven-part series entitled Condition of Ireland: Illustrations of the New Poor-Law, illustrated by a total of eighteen sketches. The series and the sketches concentrated on the Poor Law Union of Kilrush, where the effects of famine were particularly harshly felt. These eighteen contemporary sketches are today by far the best recognised images of famine conditions in Ireland. Some or all of them have been reproduced in almost every general work on the Famine. 

The moving and emotive 2013 National Famine Commemoration took place on Sunday 12th May on Frances Street in Kilrush and was officiated by the President Michael D. Higgins, this followed a full ten-day programme of events leading up to the National Famine
Commemoration which began on Friday 3rd May and included a series of lectures, walks, tours, re-enactments, theatre, music, exhibitions and local commemoration ceremonies. These events recalled the impact of the Great Famine on the people and the landscape of the Kilrush Poor Law Union.
There was no cover charge for any of the events listed in the programme. Donation boxes
for charities currently fighting famine around the world was located at some venues.

Please see links below which shows just some of the national coverage this year's event received.   The Kilrush National Famine Commemoration Steering Group would like to thank each and every person who supported and helped in any way to make the 10 day Commemoration event the huge success that it was.  It is touching to see the victims of the Great Famine remembered in such a touching and respective way.

The live coverage is available here on RTE Player:
http://www.rte.ie/player/ie/show/10148303/
 
RTE also included the coverage in its Six One and Nine News, available here:
http://www.rte.ie/player/ie/show/10148179/
 
http://www.rte.ie/player/ie/show/10148213/
 
Nationwide devoted last night’s programme to the Famine Commemoration. It’s available here:
http://www.rte.ie/player/ie/show/10148486/

 Please use the attached link to listen to some highlights of Clare FM's coverage of Sunday's Main Commemoration event  www.clare.fm/morning-focus-podcasts

 National Famine Commemoration Ceremony - Sunday 12th May

The 2013 National Famine Commemoration took place on Frances Street in Kilrush on Sunday 12th May at 2.30pm

President Michael D. Higgins kindly accepted an invitation to lead the official representation at the commemoration ceremony.  The commemoration programme opened with a ceremony in which the local community was greatly involved and culminated in the formal State ceremonial event, which included the National Flag and military honours, and wreath laying ceremonies.

The community element of the ceremony included music, readings, poetry and prayers and a theatrical piece in remembrance of those who suffered and perished during the Famine; and a minute of silent reflection.

Ba é Cill Rois, agus an ceantar máguaird, I gContae an Chlár ceann de na háiteanna ba mhó in Éirinn inar fhulaing na daoine mar gheall ar an nGorta Mór (idir 1845 agus go luath ‘sna 1850idí).  ‘Sna 1840idí, is é sin leathchéad bliain sular tháinig na hÚdaráis Áitiúil ar an saol, cineachadh an cuid is mó den rialtas áitiúil agus de chánachas áitiúil chuig leibhéal Aontas Dhlí na mBocht agus cuireadh I lámha an Bhoird Bhardachta iad. I dtosach, chuaigh Aontas Chill Rois a fhad le Ceann Léime san iarthar go Coillte sa tuaisceart go Cill an Díseart san oirthear, ach chaill na Bardachtaí cumhacht le linn an Ghorta Mhóir, Idir na blianta 1847 agus 1850 baineadh na cumhachtaí sin uathu agus aistríodh go Captaen Arthur Kennedy iad, ar rinneadh ceapachán mar Chigire Dhlí na mBocht do Cheantar Chill Rois dó. 

Idir Mí na Nollag 1849 agus mí Feabhra 1850, d’foilsigh an Illustrated London news sraith seacht gcuid darbh ainm Conditions of Ireland:  Illustrations of the New Poor-Law, agus ocht léaráid déag ann.Dhírigh an tsraith agus na léaráidí ar Aontas Dhlí na mBocht Chill Rois, inar braitheadh tionchar an Ghorta go mór mór. Is iad seo na hocht léaráid déag a bhfuil sainaithne orthu mar íomhánna an Ghorta Mhóir in Éireann. Atáirgeadh cuid acu nó an tsraith ina hiomlán i mbeagnach gach saothar I leith an Ghorta. Tionólfar Comóradh Náisiúnta an Ghorta Mhóir, 2013 Dé Domhnaigh, an 12 Bealtaine, ar Shráid Phroinséisi gCill Rois.Dé hAoine, an 3 Bealtaine, cuirfear tús le clár deich lá d’imeachtaí ar aghaidh go dtí Comóradh Náisiúnta an Ghorta Mhóir. I measc na n-imeachtaí beidh sraith léachtaí, siúlóidí, turais, athléirithe, imeachtaí amharclainne, ceol, taispeántais agus searmanais comórtha áitiúla. Tugann na himeachtaí seo tionchar an Ghorta Mhóir ar na daoine agus ar thírdhreach Aontas Dhlí na mBocht chun cuimhne.

Ní bheidh táille isteach ar aon cheann de na himeachtaí a bhfuil sonraí mar gheall orthu sa chlár seo. Beidh boscaí tabharthaís do chartanachtaí atá ag obair in aghaidh an gorta timpeall an domhain lonnaithe ag áiteanna éagsúla.

Searmanas Náistiúnta Comóradh an Ghorta Mhóir - Dé Domhnaigh an 12 Bealtaine

Tionólfar Comóradh Náisiúnta an Ghorta Mhóir, 2013 Dé Domhnaigh, an 12 Bealtaine ar 3:00i.n. ar Shráid Phrionséis, Cill Rois.

Tá an tUachtarán Mícheál D. O hUiginn tar éis glacadh le cuieadh dul i gceannas ar an toscaireacht oifigúil ag an seamanas cuimhneacháin.  Cuifear tús leis an gclár cuimhneacháin le searmanais oifigiúil an Stáit a áireoidh gradaim mhíleata agus searmanas fhleascleagain. 

Mar chuid de ghné phobail an chuimhneacháin beidh ceol, sleachta léitheoireachta agus paidreacha; bronnadh comharthaí mar chuimhne orthu siúd a d'fhulaing agus a cailleadh le linn an ghorta; agus nóiméad ciúin machnaimh.  Beidh fáilte roimh chách.